שם המשחק שם הקובץ יוצר הערות
משחק ככלי טיפולי
פיתוח חשיבה באמצעות משחקים בנימין זלצמן
דוגמא קובץ דוגמא: באנר GW