שם המשחק שם הקובץ יוצר הערות
Warhammer 40K דף טבלאות פטיש המלחמה 40,000 GW כל הטבלאות הנדרשות למשחק 40K בכלל' ולערכת Dark Vengeance בפרט
40K פטיש המלחמה 40,000 - נקמה קודרת GW חוקים בעברית לערכת הבסיס של 40K - נקמה קודרת.